Tarih ve kültür diyarı Sivrihisar’ın yöreye özgü bir çok tarım ürünlerinden biri de, Sivrihisar doğasının bize armağan ettiği, kendine has özellikleri, çeşitleriyle ünlü bir değere sahip, başka bir bölgede bulunmayan türleriyle bağcılık ve üzümleridir. Lezzeti ile nam salan maarif, kekre, narinci, yad üzümü gibi çeşitlerimiz hanelerimizin geçim kaynağı, sofralarımızın baş tacı olmuştur.

Ancak, son yıllarda, hastalık ve ilgisizliğin yanında, özel bir hizmet isteyen ve bu hizmeti sağlayacak uzman insanların yokluğu nedeniyle bölgemizde bağcılık terk edilmiş, üzüm bağları sökülerek yerlerini başka tarım ürünlerine bırakmıştır.

Biliyoruz ki, bağcılığa verilecek hizmet, kısa bir zaman sonra insanlara fazlasıyla fayda sağlayacaktır.

Eğitime destek yanında, Sivrihisar’ın kültürel, sosyal, ekonomik gelişimine de katkı sağlama misyonu olan Vakfımız; bağcılığı yeniden yaşatmak için her kurum ve kurulumuz ile birlikte, halkımıza gereken heyecan ve katkıların sağlanması için yok olan bu önemli değerimize sahip çıkmayı bir ödev olarak görmektedir.

Bu konuda, en ciddi katkıyı Başta Tarım Bakanlığı, Sivrihisar Kaymakamlığı, Üniversitelerimizin ilgili bölümleri,Yerel yönetimler, Ziraat odası gibi kurum kuruluşlardan gereken desteği göreceğimize umutluyuz. Sonuçta bağcılık, üzüm ve üzümün yan ürünlerinin yöre insanına ciddi oranda istihdam ve ekonomik katkı sağlayacağı mutlaktır. Özellikle günümüzde organik tarım ürünlerine rağbetin yoğun olduğunu düşündüğümüzde taleplerin de yoğun olacağı kanaatindeyiz. Bu konuda ki görüş ve projemizi kamuoyuyla ve konuyla ilişkili kurumlarımızla paylaşmak istiyoruz.

Önceden bağcılık bölgesi olan, ilçenin doğusunda ki Hocayakup, Kanlı Kavak, Porsuk veya batısında ki Ermeni Bağları’nın Belediye tarafından alt yapıları hazırlanıp 500 m²’lik veya 1.000 mr2 lik parseller halinde, her parsele belirlenen nitelikte tek veya dubleks bağ evi, geri kalan kısma ise kontrol altında, asma yetiştirilmesine tahsis edilmesi, bu parsellerin öncelikle, Sivrihisar dışında ki hemşerilerimize pazarlanması için bir kooperatif vakıf dernek veya belediye aracılığıyla parsellerin Ankara ve Eskişehir’de ki veya diğer illerde yaşayan hemşerilerimiz tarafından ilgi ve heyecanla karşılanacağı kanatindeyiz.
Böyle bir projeyi çok yönlü düşündüğümüzde ilçe ekonomisine önemli girdi sağlayacağı, hasretle aranan üzüm ve üzüm ürünlerine yeniden kavuşmanın mutluluğu yanında, Sivrihisar dışında ki hemşerilerimizin birlik ve beraberlik içinde, ata yurtlarının havasını ve anılarının yaşanmasına vesile olacaktır. Memleketlerine gelmeleri için çok önemli bir gerekçeleri olacaktır düşüncesindeyiz.

Bu konuda, genel ve yerel yönetiminin yanında tüm STK’lar ile her konuda olduğu gibi duyarlı hemşerilerimizden destek ve yardım bekleriz.

Saygılarımızla.

Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Adına

Bekir KALIR
Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı