Vakfımızın Yüksek istişare kurul üyesi,
Önceki Sivrihisar Belediye Başkanı, Eğitimci, Okul müdürü Sn. Yaşar Yurttaş’ın vakfımız kurucularından Orhan Keskin büyüğümüz hakkından yazdığı yazıyı kendisinden izin alarak paylaşıyoruz.
ORHAN KESKİN HOCAM
Orhan Keskin Hocamı Sivrihisar’da
orta ve ileri yaşlarda olanlar çok iyi tanır ve bilirler. Genç kuşakta olanlar onu yeterince tanımamış olabilir.
Ben, onun en yakınında olma şansını yakalayanlardan ve onu en iyi tanıyanlardan biri olduğumu düşünüyorum.
Ancak, birileri benden, Orhan Keskin Hocamı anlatmamı istediğinde, onlara hep söylediğim bir şey vardır;
“Benim, Orhan Hocamı anlatmaya, kelamım da kalemim de yetmez.”
ONU ANLATMAK ZOR
Tarihte ve kültürde birliği sağlamak, milletleri ayakta tutan unsurların başında geliyor. Orhan Keskin Hocam, bu bilinçle Sivrihisar’ın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkma misyonunu üstlenmiş ve o, bu misyonu gerçekleştirmek için ortak geçmişe ait cami, mescid, türbe, hamam gibi memleketin tapusu hükmündeki eserlerin, manevi değerlerin korunması kurtarılması, tanıtımı için çalışmış, mücadele etmiş, hizmet vermiştir. Böylesine, yüce gaye ile hizmetler veren ve bu yolda büyük mesafeler kateden, Orhan Keskin Hocamı anlatmak bir bakıma tüm yönleriyle Sivrihisar’ı anlatmak olacaktır ki, bu o kadar da kolay değil.
Ancak, ben yine de, “İçimizden Biri” başlığı altında, Orhan Keskin Hocamı elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım.
ÖZGEÇMİŞİ
Orhan Keskin Hocam, 1933 Sivrihisar doğumlu olup, ilkokulu Sivrihisar’da, ortaokulu ve liseyi Eskişehir’de (Atatürk Lisesi’nde) okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, askerlik görevini tamamladı ve 1961 yılında Sivrihisar’da avukatlık yapmaya başladı. Avukatlık görevinin yanı sıra, öğretmene duyulan ihtiyaç nedeniyle, iki yıl ortaokul ve lisede bazı derslere girdi.
1971 yılına gelindiğinde, on yıldır yürütmekte olduğu avukatlığı bırakarak, Emirdağ’da noter olarak göreve başladı, bir yıl burada çalıştıktan sonra, 1972 yılından itibaren Sivrihisar’da, 1976 yılından itibaren de Akhisar’da Noterlik yaptı. Sivrihisar’da noterlik yaptığı dönemde, dernek ve vakıf çalışmalarına ağırlık verdi. 1973 yılında Kurucu Başkan olarak, “Sivrihisar İslami İlimler Vakfı”nı kurdu, 1974 yılında yine Kurucu Başkan olarak, Sivrihisar Tarihi Eserleri Koruma Derneği”ni kurdu. Bunların dışında, Cafer Akıllı İlter adlı kişinin vasiyeti gereği olarak 1976 yılında “Cafer Akıllı İlter Vakfı”nı kurdu. Orhan Keskin Hocam, 1982 yılında Eskişehir 2. Noteri olarak göreve başladığında burada da benzer çalışmalarını sürdürdü, 4. yıl süreyle, Eskişehir Türk Ocağı Başkanlığı yaptı. 1988 yılında emekli oldu ve halen, kendisinin de kurucuları arasında bulunduğu “Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Vakfı”nda çalışmalarını sürdürmektedir.
Orhan Keskin, beş kız evladı babasıdır.
ORHAN KESKİN HOCAMI TANIMAM
60 YIL ÖNCESİNE DAYANIR.
Orhan Keskin Hocamın Sivrihisar’da Avukatlık yaparken, bir yandan da ortaokul ve lisede derslere girdiğini belirtmiştim. Ortaokul ikinci sınıfta okuduğumuz 1961-1962 ders yılında, bizim de derslerimize girmiş ve böylece onu tanıma imkanımız olmuştu. Demek ki, bizim Orhan Hocamızı tanımamız
60 yıl öncesine dayanıyor.
Ben, ortaokulda iken, okul dışı zamanlarda, komşumuz, (merhum) berber Emin Şen’in dükkanına uğradığım olurdu. Yine, o dükkanda bulunduğum sırada, daha önce yaptığım bir sulu boya resim çalışmamı çantamdan çıkararak, orada bulunanlara göstermiştim. Orhan Hocam da oradaydı o da resime baktı ve bana, “sulu boya tekniği ile güzel bir çalışma yapmışsın” dedi ve resimde bulunan cami ve minareyi göstererek, “minare camiye göre çok uzun olmuş, Osmanlı minarelerinde şerefe bileziği, cami kubbesini geçmezdi.” diye ilave etti. Bu, tarihi eserler konusunda, benim ondan şahsen aldığım ilk ders oluyordu.
ORHAN KESKİN HOCAMIN
BÜTÜN DÜNYASI TARİHİ ESERLERDİ
Derslerinde dini, ahlaki konulara değinir, bunun yanı sıra Sivrihisar’ın tarihi, kültürünü anlatır, ilçede sanatsal değeri olan tarihi eserleri tanıtır ve bu eserlerin korunması yönünde bizlere öğütler verirdi. Öyle anlaşılıyor ki, hocamın tarihe, kültürel ve sanatsal eserlere olan ilgisi daha lisede okurken, seçmeli ders olarak “Resim ve Sanat Tarihi”ni seçmesi ve üniversite yıllarında, “Süleymaniye restorasyonu çalışmalarını izlemesi ve yine o yıllarda, Ömer Nasuhi Bilmen, Hasan Basri Çantay, Ali Fikri Yavuz ve Nurettin Topçu gibi zamanın alimlerinden feyiz alması ile başlıyor…
Onun, sanata ve tarihi eserlere karşı duyduğu ilgi üniversite yıllarından sonra da artarak devam edecektir.
GENÇLERE ÖNEM VERİR
Ben ve birkaç arkadaşım, Orhan Keskin Hocamızı tanıdığımız andan itibaren onunla irtibatı kesmedik, bize aşıladığı memleket sevgisi ve hizmet aşkıyla, Sivrihisar’a hizmet etme gayretinde olduk.
İmam-Hatip okulu ve vakıf binası yapımı için açılan yardım kampanyalarına katılıyorduk.
Orhan Hocam, 2017 yılında 2. baskısı yapılan “Bütün Yönleriyle Sivrihisar” adlı kitabının 121. sayfasında bu kampanya çalışmalarını şöyle anlatır.
“Muhitimiz zengin olmadığından harman mevsimde köylerden hububat, Kurban Bayramı’nda da kurban derisi topluyorduk. Derileri değerlendirmek için kış gününde sabahlara kadar pencereleri naylon kaplı inşaatta, genç kardeşlerimiz soğuk havada deri tuzluyordu. Yaşar Yurtdaş, Mustafa Altan, Hayri Önder, Bülent Gıcı, Duran Koç, Tahsin Çekiç, Ertürk Kadir Küçükaslan ve isimleri hatırıma gelmeyen arkadaşlarımın gayretlerini unutmak mümkün değildir.”
Bizim, bağış kampanyasının semeresini görmemiz, ilerleyen dönemlerde Tarihi Eserleri Koruma Derneği’nin ve “İslami İlimler Vakfı’nın çeşitli kademelerinde görevler almamıza ve hizmet etmemize vesile olacaktır.
SİVRİHİSAR’A VAKFEDİLMİŞ
BİR ÖMÜR
Orhan Keskin Hocam hizmet ehlidir, Sivrihisar’ın tarihi, kültürel ve manevi değerlerinin korunması için çalışır.
O, vakıf insanıdır, ömrünü Sivrihisar’a hizmet için adamıştır.
O, gönül adamıdır, insanları incitmez.
O, çalışmalarında katılımcılığa, işbirliğine, ortak akla önem verir.
Orhan Hocamın ve merhum İhsan Küçükaslan abinin, “Kıdan Hayratı Kız Öğrenci Yurdu” inşaatını takip etmek üzere, o soğuk kış günlerinde, kâh Eskişehir’den gelip, akşamları dönmek suretiyle, kâh otel odalarında kalarak nasıl hizmet ettiklerine bizler şahidiz.
Allah onlardan razı olsun. Allah merhum İhsan Küçükaslan abiye rahmet eylesin.
Yazımızın bundan sonraki bölümünde, Tarihi Eserleri Koruma Derneği ve İslami İlimler Vakfı çalışmalarına yer vereceğim.
TARİHİ ESERLERİ
KORUMA ÇALIŞMALARI
Orhan Keskin Hocam;
“Tarihi eserleri korumak vatanımıza borcumuzun ifasıdır.” diyerek, özellikle Sivrihisar’da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan, tarihi, kültürel ve manevî değeri olan eserlerlerin korunması için ilçede yapılan çalışmalara katılıyor ve bu gayeye ulaşmak için dernekler, vakıflar kuruyordu.
1958 yılında Müftü Mehmet Emre’nin başkanlığında kurulan “Sivrihisar Tarihi Eserleri Koruma ve Mezarlıkları Ağsçlandırma Derneği” bu maksatla Sivrihisar’da kurulan ilk dernektir. Orhan Hocam, bu derneğin çalışmalarını yakından takip ediyor, fırsat buldukça çalışmalarına iştirak ediyordu.
Söz konusu dernek, o yıllarda fenni gübre deposu olarak kullanılan Hoşkadem Camii, elma deposu olarak kullanılan Hazinedar Camii, deri deposu olarak kullanılan Bodur Camii, selektör binası olarak kullanılan Hızırbey Mescidi, maliyenin evrak deposu olarak kullanılan Akdoğan Mescidi, gazhane olarak kullanılan Yunus Hoca Kümbeti ve Buğday deposu olarak kurulan Yeni Camii gibi cami ve mescidlerin tahliye
edilip, boşaltılmasını sağlamış ve bir kısmı dernek imkanları ve bir kısmı da Eskişehir Vakıflar Memurluğu’ndan sağlanan ödeneklerle bu camilerin, mescidlerin gerekli görülen her türlü bakım, onarım, restorasyonları ve alan düzenlemeleri yapılmış ve ibadete açılmaları sağlanmıştır.
Orhan Hocam, yapılan çalışmalar esnasında, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Ali İmamlar minaresinde, Kılıç Mescidinin minaresinde ve Ak Cami minaresinde şerefelerin sıvanması gibi yanlış uygulamalara müdahale ederek, fırsat vermemiştir.
Orhan Keskin Hocam, dernek faaliyetlerinde daha aktif olmak düşüncesi ile 1962 yılında bu derneğin yönetimine girerek, görev almıştır.
O yıllarda, Orhan Keskin Hocamın, Sivrihisar’daki tarihi eserlerle ilgili davalara bakmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün fahri avukatı olarak görevlendirilmiş olması ve Sivrihisar Belediyesi’nin Hukuk Müşavirliği’ni üstlenmiş olması, onun Sivrihisar tarihi eserleri ile ilgi çalışma alanının genişlemesine ve bu alanlarda daha yetkili olmasına vesile olacaktır.
“Sivrihisar Tarihi Eserleri Koruma ve Mezarlıkları Ağaçlandırma Derneği”nin adı, 10.04.1965 tarihinde yapılan Genel Kurul kararı ile “Tarihi Eserleri Koruma ve Turizm Derneği” olarak değiştiriliyor. Bu dernek, takip eden yıllarda, Bodur Camii ve Ulu Camii, Hamamkarahisar Camii, Yunus Hoca Kümbet Mescidi ve Alemşah Kümbeti gibi eserlerin bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını yapmıştır.
Yine bu süreçte, Belediye mülkiyetinde olan Seydiler Hamamı’nın yıkılarak, ortadan kaldırılmasına karar verileceği bir aşamada, Orhan Keskin Hocamın müdahalesi ile hamam yıkılmaktan kurtarılarak, bedelsiz restore edilmesi şartıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri sağlanmış ve restorasyonu yapılmıştır.
1972 yılında 1630 sayılı Dernekler Kanunu’nu gereğince mevcut derneklerin feshedilip yeniden kurulması icap ettiğinden,1958 yılında beri değişik adlarla da olsa faaliyetini sürdüren “Sivrihisar Tarihi Eserleri Koruma ve Turizm Derneği” de kapatılır. Bunun üzerine, 1974 yılında, Orhan Keskin’in Kurucu başkanlığını yaptığı “Sivrihisar Tarihi Eserleri Koruma Derneği” adı altında yeni bir dernek kurulur.
Yeniden kuruluşunu yapan dernek, tarihi eserleri koruma faaliyetlerine devam ederek, 2001 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde, Aziz Mahmud Hüdai Camii ve Akdoğan Mescidinin restorasyon çalışmalarını yapar. Akdoğan Mescidi’nin restorasyon çalışmalarında (merhum) Ruhi Gül’ün çok hizmeti olmuştur.
(Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında Ulu Camii’nin, 2017 yılında da Aziz Mahmud Hüdai Camii’nin restorasyonları yapılmıştır.)
Orhan Keskin Hocam, Sivrihisar Tarihi Eserleri Koruma Derneği Kurucu Başkanı olarak, 28.03.2002 tarihinde yaptığı başvuru üzerine, 2003 yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı, Sanat Tarihçisi, Arkeolog Prof. Dr. Erol Altınsapan, başkanlığında kurulan ekip Sivrihisar’da Nasreddin Hoca’nın kızı Fatma Hatun’un Mezarının Kurtarma Kazısı çalışmalarına başlamış ve Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Arkeoloji Müzesi ve Sivrihisar Belediyesi’nin ortak projesi olarak yürütülen kazı çalışmaları sonucunda, Fatma Hatun’un kemikleri bulunmuş ve kemiklerin Fatma Hatun’a ait olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir. Yine, Tarihi Eserleri Koruma Derneği’nde Nasreddin Hoca’nın oğlu Ömer’e ait olduğu zannı ile yıllarca muhafaza edilen taş sandukanın, 2013 yılında yapılan bilimsel incelemeler sonucunda, Nasreddin Hoca’ya ait olduğu tespit edilmiş ve böylece tarihimizin önemli figürü Nasreddin Hoca’nın kökeni ve mezarı konusundaki tartışmalar son bulmuştur.
VAKIF ÇALIŞMALARI
Orhan Keskin Hocam’ın kurucu başkanlığında 1971 yılında kurulan “İmam-Hatip Okulu ve Müftülük Sitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği”nin okul binası ve site yapımı çalışmaları devam ederken, derneğin vakfa dönüştürülmesinin daha yararlı olacağı düşünülmüş ve yine hocamın kurucu başkanlığında, 1973 yılında “Sivrihisar İslami İlimler Vakfı” kurulmuş ve aynı yıl içinde İmam-Hatip okul binasının ikinci
katı da tamamlanarak, okulun açılışı yapılmıştır. Sonraki yıllarda, mülkiyeti vakfa ait olan okul binasına ilave bir kat daha yapılmıştır. Okulun adı 2015
yılında Aziz Mahmud Hüdai Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak değiştirilmiştir.
Vakıf, 1983 yılında temelini attığı
Cafer Tayyar Sitesi Hizmet binasının bir bölümünü mutfak, servis, kiler ve buzhanesi ile 1987’den beri Aşevi olarak kullanmaktadır, bir bölümü uzun yıllar Sivrihisar Müftülüğü’ne tahsis edilmiştir. Bu bölüm şu anda Kur’an Kursu olarak hizmet vermektedir. Hizmet binasının bir bölümünde Hızırbey Kütüphane’si açılmıştır. Vakfımız mülkiyetindeki Elmalı Camii’nde de Kur’an Kursu hizmeti verilmektedir. Ayrıca, vakıf ilmi değerlere haiz kitapların basımını yaptırmıştır.
Hayır sahibi Ali Rıza Kıdan ve Muammer Kıdan’ın vakfa bağışladıkları arsa üzerine, vakıf tarafından “Kıdan Kız Öğrenci Yurdu” binası yapılarak, 2001 yılında hizmete sokulmuştur.
Vakıf bu hizmetlerin dışında, yıllarca fakir öğrencilere kitap, kırtasiye yardımında bulunup, Üniversitesi öğrencilere eğitim bursu vermiştir. Sempozyum, konferans, panel gibi düzenlemeler ile eğitim, tanıtım çalışmaları yapmıştır.
Bu arada Av. İhsan Biçerli’nin kurduğu derneğin çalışmaları sonucunda ilçe bir öğrenci pansiyonuna kavuşmuş ve bu pansiyona, özellikle köylerdeki zeki fakat fakirlik nedeniyle orta öğrenimine devam etme imkanı olmayan çocuklar yerleştirilerek onların barınma ve iaşeleri sağlanmıştır. Pansiyondan, mülkiyeti İslami İlimler Vakfı’na ait olan İmam-Hatip okulunda ve ilçedeki diğer okullarda okumak isteyen fakir öğrenciler yararlanmıştır.
Bu bina, yalnızca pansiyon hizmeti vermekle kalmamış, sonraki yıllarda, Sivrihisar’da Kız Meslek Lisesi, (SEV Muzaffer Demir Anadolu Lisesi’nin kendi binası yapılana kadar) SEV Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretme Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, İhsan Biçerli Meslek ve Teknik, Anadolu Lisesi ve nihayet 2020 yılında İhsan Biçerli Anadolu Lisesi gibi pek çok okulun açılışına vesile olmuştur.
Günümüze geldiğimizde mülkiyeti vakfa ait olan Aziz Mahmud Hüdai Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin okul bahçe arsasının bir bölümü yurt binası yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmiş ve 2017 yılında inşaatı tamamlanarak hizmete sokulan bu yurt, 240 (karma) öğrencilik kapasitesi ile Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine hizmet vermektedir.
VAKIF AŞEVİ
Sivrihisar İslami İlimler Vakfı’nın Aşevi 1987 tarihinden bu yana aralıksız 36 yıldır, Ramazan ayı boyunca, her gün yaklaşık olarak 900 ihtiyaç sahibi kişiye üç kap yemek vermektedir. Aşevi hizmetini başından beri destekleyen Fahri Keskin, İbrahim Keskin, (merhum) Bülent Keskin ve Fatih Keskin kardeşlere ve ilçe merkezinden, köylerimizden katkıda bulunan tüm hayırseverlere vakfımız adına sonsuz teşekkür ederiz.
Allah onlardan razı olsun.
AKCAMİ YAPIMI HAYIRLI BİR İŞ
VE ARDINDAN GELEN HAYIRLI İŞLER
Akcami, Sivrihisar’da ilk yapılan camilerdendir. Adı,”Kırklar Camii olarak da geçer. Minaresi 1793 yılında yapılmış. Minare kitabesinden anlaşıldığına göre cami kısmı, minareden önce yapılmış. 1942 yılında enkazı satılmak suretiyle cami kısmı yıkılmış ancak, minaresine dokunulmamış.
Demirci Mahallesi, Orhan Keskin Sokakta yer alan minarenin bu öksüz hali mahalle sakinlerini her zaman üzmüştür. Üzülenlerden biri de evinin penceresinden her baktığında, bu öksüz minareyi gören Orhan Keskin olmuştur. Nihayet, Orhan Keskin’in yeğenleri Reşat Sönmez ve Hakan Sönmez her türlü masrafı kendilerince karşılanmak üzere, buraya cami yaptırmaya karar vermişler, dayıları Orhan Keskin de caminin, temelinden başlayıp, hizmete açılmasına kadar geçecek süreçte, plan, proje, ruhsat, yapım gibi iş ve işlemlerin takipçisi olma yetkisini üzerine almış. Orhan Keskin İslami İlimler Vakfı Kurucu Başkanı sıfatıyla, ilk iş olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden ve Anıtlar Kurulu’ndan cami yapımı için gerekli onayları almış ve ardından çalışmaları başlatmış ve neticede inşaatı tamamlanan Akcami, 28 Ekim 1994 tarihinde bir Cuma günü, öksüzlüğü biten minareden okunan sala ve ezanlarla ibadete açılmıştır. Allah, Akcamii yaptıranlardan ve yapımında hizmeti geçenlerden razı olsun.
Caminin yapımı, başka hayırlı işlere de vesile olmuş, Orhan Keskin ve yeğeni Fahri Keskin caminin yanında bulunan baba /dede yadigarı evi yıktırıp, evin üzerinde bulunduğu geniş arsa üzerine, her türlü masrafı kendilerince karşılanarak, Akcami imamı için lojman binası yaptırmışlar ve bu binayı bu maksatla kullanılmak üzere bağışlayarak İlçe Müftülüğü’ne teslim etmişlerdir.
Ayrıca, Orhan Keskin Hocam, çocukluğunun, gençliğinin geçtiği kendi evini de Sivrihisar İslami İlimler Vakfı’na bağışlamıştır.
Allah, hayırlı hizmetler için bağış yapanlardan, vakfedenlerden razı olsun.
HİZMETLER- TEŞEKKÜRLER
Sivrihisar Tarihi Eserleri Koruma Derneği’nin kuruluşunda görev alan;
Kurucu Başkan Orhan Keskin, Kurucu Üyeler: Mustafa Altan (halen derneğin başkanıdır), Alaaddin Bitirgen, Mustafa Orman, Hayri Önder, Hikmet Erol, Cevdet Gevrek, Bülent Gıcı, Yaşar Yurtdaş, Ahmet Atmaca, Rifat Soysal, Emin Şen, Ahmet Bozkurt ve İbrahim Örs’e,
Sivrihisar İslami İlimler Vakfı kuruluşunda görev alan;
Kurucu Başkan : Orhan Keskin, Kurucu Üyeler : Dr. Yılmaz Nevruz, Av. Ali İhsan Yalınbaş, Mustafa Altan, Remzi Biçer, Süleyman Görener, Rifat Soysal, Cevdet Gevrek, Abdullah Güvenç, Muzaffer İnci, Hamdi Karaduman, Selahattin Eroğlu, Hikmet Erol, Habib Kurşunlu, H. Hüseyin Sayın, Müftü Sadettin Gürışık, Necati Boyacıoğlu, Ahmet Bozkurt’a
Dernekte, vakıfta başkanlık yapanlar ; İhsan Yalınbaş, Veli İhsan Atasoy, İhsan Küçükaslan, Hüseyin Gencel, Av. İbrahim Demirkol, Kemal Kilci, Ahmet Atmaca, Ahmet Sevingel, Ahmet Zeki Erdoğdu’ya ve halen Vakıf Başkanlığı yapan
Mustafa Altan’a,
Dernek ve vakıf yönetimletimlerinde yer alanlardan veya değişik şekillerde dernek, vakıf çalışmalarına destek olan, katkı sağlayanlardan: Av. İhsan Biçerli, Reşat Sönmez, Hakan Sönmez, Muzaffer Atasoy, Tevfik Karakaya, Ali Rıza Kıdan, Muammer Kıdan, Ekrem Aras, Ruhi Gül, Şahin Topçu, Lütfi Çağlar, (Dr. İrfan Ünver’in babası) Hasan Ünver, Ali İhsan Destici, İhsan Belikuşaklı, İhsan Katırcıoğlu, İlhami Özkan, Kemal Kaynakçı, Mustafa Albayrak, Ruhi Aydın, Süleyman Yücel, Şevki Başayvaz, Mustafa Başayvaz, Mustafa Ançı,
M. Kazım Yazar, M. Tahsin Çekiç,
Ahmet Kuzu, Sadullah Özmen, Tayyip Öztürk, Recep Toptaş, Mustafa Kuzu, Mehmet Çini, Mehmet Rüştü Tabak, Ahmet İleri, Bülent Gökdemir, Ömer Sülük, Oğuz Ekici ve Ayrıca, derneğimizin ve vakfımızın çalışmalarına desteklerini esirgemeyerek, katkı sağlayan tüm hemşehrilerimize dernek ve vakfımız adına sonsuz teşekkürler ediyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Ahirete irtihal edenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, hayatta olanlara sağlık ve saadetler diliyoruz.
Orhan Keskin Hocam, bu hizmetlerinin yanı sıra, uzun yıllar emek vererek, “Bütün Yönleriyle Sivrihisar” kitabını hazırlamış ve 2017 yılında 2. Baskısı yapılan bu kitabı halkın istifadesine sunmuştur.
Bu arada şahsi hayrı olarak 3144 kitabı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne bağışlamış ve üniversitede bu kitaplar için kendi adına bir bölüm tanzim edilmiştir.
Memleket sevdası ile böylesine
hayırlı işlere vesile olan, Orhan Keskin Hocamdan ALLAH RAZI OLSUN.
Orhan Keskin Hocama, Sivrihisar’a yaptığı hizmetlerden dolayı minnet ve şükranlarımızı sunuyor, sağlık ve saadet içinde nice yıllar diliyoruz.
Sağlıcakla Kalın. Yaşar YURTDAŞ