ATATÜRK’ÜN SİVRİHİSARA GELİŞİNİN 100. YIL DÖNÜMÜNDE VAKIF BAŞKANI TARAFINDAN YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

                                                    ATATÜRK SİVRİHİSAR’DA

                           ATATÜRK’ÜN SİVRİHİSARA GELİŞİNİN 100. YIL DÖNÜMÜNDE
SİVRİHİSAR’DA KALDIĞI KONAKTA, BAKANLAR KURULUNUN ANKARA DIŞINDA İLK VE TEK TOPLANTININ YAPILDIĞI SİVRİHİSAR’DA BU TOPLANTIYI DÜZENLEMEKTENDEN DOLAYI MUTLULUK DUYUYORUZ.
Bakanlar kurulunun Ankara dışında gerçekleştirdiği tek ve ilk toplantı olarak tarihe geçen 24 Mart 1922 deki toplantısı Sivrihisar’da Zaimağa Konağı’nda yapılmıştı. Bu toplantı, Yurdun tamamen işgalden kurtulması için azimle savaşa devam edilmesi kararlarının alındığı toplantıdır.
4 Eylül 1919’da yapılan Sivas Kongresinden sonra bütün Anadolu’da olduğu gibi Sivrihisar’ın merkez ve köylerininkahraman halkı da toplanarak 17 Ekim 1919’da ‘’Sivrihisar Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”ni kurmuş, vatanın savunulması için maddi manevi tüm varlığınıortaya koyarak İstiklal Savaşı süresince milli kuvvetlerimize desteğini vermiştir.
Sivrihisar halkı aralarında paralar toplayarak o devrin para birimi ile 35.000 liralık askeri malzeme, 40.000 lira Maraş Müdafaa Cemiyetine, 58.770 lira Türk Ordusuna, 10.000 lira Kızılay’a para yardımında bulunmuştur.Normal olarak savaş için askere gönderilen evlatlarının dışında Ali Fuat Paşa’ya bir birlik tertip edip göndermiş ve asayiş için 50 kişilik birlik oluşturmuştur.
Bundan başka 500 adet teçhizatlı mavzer tüfeği, 43 adet atı dakoşum takımları ile beraber orduya vermiştir. 500 araba teşkil ederek 10 kol üzerinden Türk Ordusuna göndermiştir. Sivrihisar hastanesine 2500 yatak takımı ve eşya yardımı yapmış, Bolu’daki şehit ve yaralı ailelerine yardım için para göndermiştir. Bütün bunların üzerinde ilk defa Anadolu’ya bir örnek olmak üzere aralarında topladıkları 4.000 lira ile Breguet – 14 tipi bir savaş uçağı alıp Sivrihisar adı ile orduya bağışlamışlardır.

BAKANLAR KURULUNUN SİVRİHİSAR’DA TOPLANMASI
İŞGAL DEVLETLERİNİN ANADOLU’YU BÖLMEK İSTEYEN ATEŞKES TEKLİFİNE RED CEVABININ VERİLMESİ,SİVRİHİSAR’DA YAPILAN BU TOPLANTI DA KARARLAŞTIRILMIŞTIR.
Türk ordusu,İstiklal Savaşında Sakarya Nehri doğusuna kadar ilerlemiş olan Yunan Ordularını; 22 gün 22 gece süren, 23 Ağustos 1921 ve 13 Eylül 1921 tarihleri arasında yaptığı Sakarya Meydan Savaşı’nda mağlup edip Eskişehir-AfyonDumlupınar hattının yaklaşık 20 km doğusunaatmıştı.
Yunanistan büyük bir yenilgiye uğramış Ankara’yı ve Anadolu’yu istila emelleri suya düşmüştü. Yunan Ordusu’nun Ege’de tutunmasının zor olduğunu gören İtilaf Devletleri (İngiltere-Fransa-İtalya) büyük endişeye kapılmışlar ve Anadolu’da Yunan işgalini kalıcı kılmak ve Türkiye’yi oyalamak maksadı ile 22 Mart 1922’de Türkiye ile Yunanistan arasında ateşkes antlaşması yapılmasını; takibende barış konferansı düzenlenmesini teklif etmişlerdi. Bu anlaşma tekliflerindeki asıl maksatları işgal edilen yerleri muhafaza edecek bir müzakere ortamı oluşturmaktı.
Yunanistan bu teklifi kabule hemen yanaştı.
Türkiye ise öneriyi hemen reddetmeyip şartlı kabul edilmesini benimsedi.
22 Mart 1922’den beri Batı cephesinde denetlemelerde bulunan Atatürk, derhal Ankara’ya haber gönderip bu gelişmeler üzerine kesin karar almak için hazırlık yaptırarak Bakanlar Kurulunu Sivrihisar’a çağırdı. Bakanlar kurulu; Atatürk ve beraberindeki askeri heyetin misafir kaldığı ve konakladığı Sivrihisar’daki ZaimağaKonağı’nda toplandı ve 24-25 Mart 1922 gecesi çalışmalar yapılarak İtilaf Devletlerine cevap olarak verilecek kararı aldı.
Bu karar aslında Yunan’lıların Anadolu’dan tamamen atılması için cesaretle ve azimle savaşa devam edileceğinin işareti olmuştur. İşte bu açıdan Atatürk ‘ün Konakladığı bu bina İstiklal Savaşı tarihimizin duraklarından olup ziyadesiyle önemli bir mekandır. Ayrıca Bakanlar KurulununAnkara dışında toplandığı ilk ve son yer olarak da istisnai bir konum arz etmektedir.
Başbakanı Fevzi Paşa (Çakmak) olan ve 18 bakandan oluşan kabinenin 11 bakanı bu toplantıya katılmıştır.
Bakanlar kurulu Sivrihisar’dan ayrıldıktan sonra Atatürk özel olarak davet ettiği Sovyet Rusya Büyükelçisi Averov ve Azerbaycan Büyükelçisi Abilov ile İsmet Paşada olduğu halde kritik konuları tartıştılar ve 29 Mart 1922’de Çay 1. Ordu karargahına geçtiler.
SİVRİHİSAR UÇAĞI

TÜRKİYE’DE ORDUYA SAVAŞ UÇAĞINI İLK BAĞIŞLAYAN SİVRİHİSAR HALKI
OLMUŞTUR.

Kahraman ve asil Sivrihisar halkı tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, Anadolu’da bir ilçe olarak dişindentırnağından arttırdıkları ile aralarında topladıkları o devrin parası ile 4.000 liraya bir uçak satın alıp kahraman ordumuza armağan etmişlerdi. Hediye edilen Breguet-14 tipi uçağa kurtuluş savaşında önemli görevler verilmiştir. O zaman ordunun bir uçak bölüğü ve toplam 10 adet uçağı vardı. 10 uçaklık filonun bir uçağının hediye edilen bu uçak olduğu düşünülürse, Sivrihisar halkının yaptığı ilerigörüşlü fedakârlığının önemi daha iyi anlaşılmaktadır.
Uçak satın alındıktan sonra Sivrihisar üzerinde halkı selamlamak üzere uçuşlar yapmış ve o esnada üzerine Sivrihisar halkına teşekkür içeren kâğıtları atmıştır.

 

Atatürk’ün 22-29 Mart 1922 tarihinde Sivrihisar’da konakladığı, misafirlerini ağırladığı ve Bakanlar Kurulunu topladığı sırada Sivrihisar uçağı da şehrin üzerinde uçuşlar yaparak heyeti ve halkı selamlamıştı .

Sivrihisar Eğitim Vakfı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, Kurtuluş mücadele yıllarında milli mücadele ruhuyla hareket ederek kenetlenen, ordumuza gerek askeri gerek parasal her türlü imkanlarını seferber ederek yaptığı yardımlardan ötürü kahraman Sivrihisarlı hemşehrilerimize saygıyla şükranlarımızı sunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bir Yorum

  • Hüseyin Ziya Kandilci ol dedi ki:

    Başkumandanlık Meydan muharebesi in bşlatılması kararının alındığı bu önemli gününün 100. Yılı no kutlamayı hatırlatan bu bilgiyi veren ve bu günü kutlayan SEV Başkanını ve Yönetimini tebrik ve taktirlerimle kutlar teşekkürlerimi sunarım